_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เปิดอาคาร รวมใจพัฒนา ศพด.หนองนางด่อน
เปิดอาคาร
เปิดอาคาร
วันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 09.30 น. อบต.วังยาง จัดพิธีเปิดอาคาร "รวมใจพัฒนา" ณ ศพด.หนองนางด่อน เป็นอาคารใหม่รองรับเด็กเล็กได้ 80-120 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านนราธิป วงค์ชาลี รักษาการท้องถิ่นจังหวัดนครพนม มาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับท่านนายกเรืองศักดิ์และคณะ ท่าน สจ.ทักษิณ ท่านท้องถิ่น อ.วังยาง ผอ.สุริยัน และอีหลายท่าน ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านหนองนางด่อนทุกท่าน พร้อมอบรมผู้ปกครองเด็กเล็กใน ศพด.ด้วย

ข่าวโดย : admin
อ่าน 108 ครั้ง
วันที่ 29 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:38:49:PM