_PRINT 
logo.gif

ข่าว : งานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
งานวันผู้สูงอายุ
อบต.วังยาง จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
ณ วัดบ้านวังยาง มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานจากทุกหมู่บ้านจำนวนประมาณ 500 คน โดยมีท่านานายอำเภอวังยาง ให้เกียรติมาเป็นประธาน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 106 ครั้ง
วันที่ 18 เมษายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:38:37:PM