_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ดอบรมการส่งเสริมการดูแลครอบครัวในชุมชน
ดอบรมการส่งเสริมการดูแลครอบครัวในชุมชน
ดอบรมการส่งเสริมการดูแลครอบครัวในชุมชน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โดยคณะทำงานจากชุมชน ได้จัดอบรมการส่งเสริมการดูแลครอบครัวในชุมชน ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอวังยาง มีครอบครัวจากทุกหมูบ้านในเขตตำบลวังายงและตำบลหนองโพธิ์เข้าร่วม มีท่านรองฯมิตรชัย พ่อศรีชา เป็นประธานในพิธีเปิดครับ

ข่าวโดย : admin
อ่าน 68 ครั้ง
วันที่ 28 เมษายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:16:14:AM