_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมสภา อบต.วังยาง
ประชุมสภา
ประชุมสภา อบต.วังยาง สมันวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560
ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต.วังยาง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา อบต.วังยาง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 126 ครั้ง
วันที่ 28 เมษายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:42:08:PM