_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ปี 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
วันนี้เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 3 เพื่อประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาปี 2560 ของ อบต.วังยาง โดยมีท่านประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ

ข่าวโดย : admin
อ่าน 265 ครั้ง
วันที่ 08 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:17:39:AM