_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบต.วังยาง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
อบต.วังยาง
อบต.วังยาง ได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
โดยมอบวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 204 ครั้ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:17:13:AM