_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการอบรมแปรรูปข้าว
โครงการอบรมแปรรูปข้าว
โครงการอบรมแปรรูปข้าวส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผูสนใจทั้ง 2 ตำบล อบรมในวันแรก ไปดูงานที่จุดแปรรูปที่ตำบลฝั่งแดง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 244 ครั้ง
วันที่ 04 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:32:36:AM