_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ในตำแหน่ง 1.ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 3.ผช.จพง.ธุรการ (กองช่าง)
เข้าประเมินสมรรถนะในวันที่ 26 ก.พ. 61 นี้ ณ อบต.วังยาง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 240 ครั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:38:38:AM