_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านหนองแหน-หลังวัดเหนือบ้านโพนสวาง) บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านหนองแหน-หลังวัดเหนือบ้านโพนสวาง)
ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านหนองแหน-หลังวัดเหนือบ้านโพนสวาง) บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง(สายบ้านหนองแหน-หลังวัดเหนือบ้านโพนสวาง) บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 105 ครั้ง
วันที่ 06 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:33:32:AM