_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ป้องกันโรคไม่ให้เกิดในพื้นที่
อบต.วังยาสง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 24 พ.ค. 61 โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ทุกหลังคาเรือน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 89 ครั้ง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:51:34:AM