_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมสภา ประจำเดือน มิ.ย. 61
ประชุมสภา
วันนี้ 1 มิ.ย. 61 สภา อบต.วังยาง ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561
โดยท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมปรึกษาหารือข้อราชการนโยบายของรัฐบาลและหัวข้ออื่นๆครับ

ข่าวโดย : admin
อ่าน 163 ครั้ง
วันที่ 01 มิถุนายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:22:50:AM