_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบต.วังยาง พัฒนาเส้นทางสัญจร เพื่อสร้างความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อบต.วังยาง
พนักงาน อปพร. พัฒนาเส้นทางสัญจร เพื่อสร้างความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการจิตอาสา อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา นำ พนักงาน อปพร. พัฒนาเส้นทางสัญจร เพื่อสร้างความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการจิตอาสา อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก)

ข่าวโดย : วัชระ
อ่าน 118 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:15:51:AM