_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน รับมองของเล็นสำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน ได้รับมอบของเล่นจาก นายรุ่งโรจน์ หนึ่งคำมี ผู้มีจิตเมตตาต่อเด็กๆ

ข่าวโดย : วัชระ
อ่าน 159 ครั้ง
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:00:59:AM