_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ข่าวโดย : สำนักงานปลัด อบต.
อ่าน 129 ครั้ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:30:03:AM