_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
วันที่ 12 กันยายน 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง ได้รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง จากผู้ปกครองนักเรียน คือ ร้านเจ๊กเฮงพร้อมครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานการศึกษา อบต.วังยาง
อ่าน 148 ครั้ง
วันที่ 12 กันยายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:23:37:AM