_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มวังคูณ)บ้านใหม่ไทยเจริญหมู่ที่9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มวังคูณ)บ้านใหม่ไทยเจริญหมู่ที่9
อบต.วังยาง จะดำเนินโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มวังคูณ)บ้านใหม่ไทยเจริญหมู่ที่9
โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มวังคูณ)บ้านใหม่ไทยเจริญหมู่ที่9 งบประมาณ 200,000 บาท ขนาด 4 x 90 เมตร หนา 0.15 เมตร

ข่าวโดย : กองช่าง
อ่าน 102 ครั้ง
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:27:09:AM