_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบต.วังยางจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบต.วังยางจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวโดย : งานพัสดุ
อ่าน 58 ครั้ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:13:59:AM