_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำห้วยเชิง) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำห้วยเชิง)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำห้วยเชิง) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ลำห้วยเชิง) หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม ขนาดโครงการ สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้ายและป้ายถาวร 1 ป้าย จำนวนเงิน 522,000 บาท

ข่าวโดย : กองช่าง
อ่าน 85 ครั้ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:20:51:AM