_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
อบต.วังยาง รับสมัครผู้สนใจการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 100 คน
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป พื้นที่ตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์

ข่าวโดย : สำนักงานปลัด อบต.
อ่าน 22 ครั้ง
วันที่ 13 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:25:22:AM