กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
     ยินดีต้อนรับสู่ อบต.วังยาง
     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Members List
· Orgm
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวสาร
· เข้าสู่ระบบ
· ค้นหา
· บทวิจารณ์
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาระกิจหลักของ อบต.วังยาง
· เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
· สถิติการเข้าชม
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
     ทำเนียบบุคลากร
 • ฝ่ายบริหาร อบต.
 • ฝ่ายสภา อบต.
 • นักบริหาร
 • สำนักงานปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 51 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  98 :
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรั(191 reads)  
  21/07/2016
  97 :
  มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559(193 reads)  
  21/07/2016
  96 :
  วินัยพนักงานส่วนตำบล3(205 reads)  
  12/06/2016
  95 :
  วินัยพนักงานส่วนตำบล 2(189 reads)  
  12/06/2016
  94 :
  วินัยพนักงานส่วนตำบล(193 reads)  
  12/06/2016
  93 :
  ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(207 reads)  
  12/06/2016
  92 :
  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537(174 reads)  
  12/06/2016
  91 :
  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) 2552(160 reads)  
  12/06/2016
  90 :
  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) 2546(190 reads)  
  12/06/2016
  89 :
  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) 2538(175 reads)  
  12/06/2016
  88 :
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ(169 reads)  
  12/06/2016
  87 :
  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙(235 reads)  
  13/05/2016
  86 :
  การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(204 reads)  
  13/05/2016
  85 :
  การประเมินผลการปรับลดขั้นตอนแก่ประชาชน-ประจำปี-๒๕๕๙(217 reads)  
  21/04/2016
  84 :
  การประเมินผลการปรับลดขั้นตอนแก่ประชาชน-ประจำปี-๒๕๕๙(193 reads)  
  21/04/2016
  82 :
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (264 reads)  
  18/04/2016
  81 :
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงิ(342 reads)  
  21/03/2016
  80 :
  การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (264 reads)  
  21/03/2016
  79 :
  การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ "ระบบซี" เป็น "ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตา(240 reads)  
  14/03/2016
  78 :
  มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(245 reads)  
  11/03/2016
  77 :
  ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น(285 reads)  
  01/03/2016
  76 :
  การประชุมชี้แจง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น(244 reads)  
  01/03/2016
  75 :
  การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (271 reads)  
  17/02/2016
  74 :
  การแต่งครื่องแบบของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง(271 reads)  
  12/02/2016
  73 :
  การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนป(289 reads)  
  12/02/2016
  72 :
  มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559(238 reads)  
  02/02/2016
  71 :
  แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น(253 reads)  
  24/01/2016
  70 :
  ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (240 reads)  
  18/01/2016
  69 :
  แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (269 reads)  
  18/01/2016
  68 :
  มาตรการระงับสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว(240 reads)  
  04/01/2016

   

  Total 94 Record 4 Page : << Black [1] 2 [3][4] Next >> << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม