กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
     ยินดีต้อนรับสู่ อบต.วังยาง
     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Members List
· Orgm
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· ข่าวสาร
· เข้าสู่ระบบ
· ค้นหา
· บทวิจารณ์
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ภาระกิจหลักของ อบต.วังยาง
· เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
· สถิติการเข้าชม
· สารบัญเว็บ
· หัวข้อเรื่อง
     ทำเนียบบุคลากร
 • ฝ่ายบริหาร อบต.
 • ฝ่ายสภา อบต.
 • นักบริหาร
 • สำนักงานปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 •      ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 54 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
       ค้นหา


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  67 :
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริห(365 reads)  
  04/01/2016
  66 :
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริห(237 reads)  
  04/01/2016
  65 :
  มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558(391 reads)  
  04/01/2016
  64 :
  การออกประกาศ "ปรับเงินเดือน 1 ขั้น "ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน(226 reads)  
  16/12/2015
  63 :
  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (255 reads)  
  04/12/2015
  62 :
  การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (256 reads)  
  01/12/2015
  61 :
  แนวทางการดำเนินการด้านพัสดุ / การจัดส่งข้อมูล รายได้ - รายจ่าย ประจำเดือน/ การจัดส่งงบการเงินประจำปี(288 reads)  
  24/11/2015
  60 :
  ข้อบกพร่องที่ตรวจพบกรณีจัดงานประเพณีลอยกระทงของ อปท.(262 reads)  
  24/11/2015
  59 :
  สำนักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบ(239 reads)  
  24/11/2015
  58 :
  อบต.พุ่มแก รับโอนพนักงาน(253 reads)  
  13/11/2015
  57 :
  สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (สำหรับไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔)(271 reads)  
  10/11/2015
  56 :
  การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่(254 reads)  
  10/11/2015
  55 :
  test(210 reads)  
  08/11/2015
  54 :
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลกร ไตร(288 reads)  
  04/11/2015
  53 :
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงิ(214 reads)  
  04/11/2015
  52 :
  วาระการประชุม ก.อบต.นครพนม ครั้งที่ 10/2558(236 reads)  
  04/11/2015
  50 :
  รายงานประจำเดือนจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2558(251 reads)  
  04/11/2015
  43 :
  ขอให้ส่งข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนสำหรัับข้ารคาชการหรือพนักงานเทศบา(219 reads)  
  12/10/2015
  42 :
  แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทสบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘(222 reads)  
  06/10/2015
  41 :
  ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับที่ ๓(247 reads)  
  29/09/2015
  40 :
  การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(227 reads)  
  18/09/2015
  39 :
  แนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท.ปี 2558(209 reads)  
  16/09/2015
  38 :
  การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.ด้านบริหารงานบุคคล ปี 58(211 reads)  
  14/09/2015
  37 :
  การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)(210 reads)  
  10/09/2015
  36 :
  แนงทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(233 reads)  
  09/09/2015
  35 :
  โครงการเพื่มประสิทธิภาพการทำงานของ อปท. เดือน กันยายน 2558(196 reads)  
  04/09/2015
  34 :
  ลองศึกษาดูครับ!!!!การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของ อปท.ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ??? โดย ป.สุรเชษฐ ม(217 reads)  
  03/09/2015
  33 :
  ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558(192 reads)  
  02/09/2015
  32 :
  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีป(249 reads)  
  01/09/2015
  31 :
  การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)(203 reads)  
  01/09/2015

   

  Total 94 Record 4 Page : << Black [1][2] 3 [4] Next >> << Home >>

  ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม